Cơ hội định cư cho lao động tay nghề dài hạn tại Úc

THỊ THỰC 491 (Định cư diện tay nghề theo vùng miền)

Thị thực 491 – Thị thực tay nghề vùng miền, giúp đương đơn tạm trú Úc để làm việc và tích lũy đủ điều kiện xin thị thực định cư Úc. Nhưng vì dịch Covid-19, Úc giảm chi tiêu visa 491, từ 23372 (2020) xuống còn 11200 (2021).  

THỊ THỰC 494 (Định cư diện tay nghề tạm trú)

Thị thực 494 – Thị thực lao động tay nghề cao tạm trú diện được doanh nghiệp bảo lãnh. Thị thực 494 giúp người lao động nước ngoài được doanh nghiệp thuộc khu vực chỉ định của Úc bảo lãnh để sang Úc làm việc trong 5 năm.  

THỊ THỰC 489 (Định cư diện tay nghề ở vùng miền có bảo lãnh)

Thị thực 489 – Thị thực lao động diện tay nghề ở vùng miền có bảo lãnh tạm trú cho phép lao động có kỹ năng sống và làm việc ở các khu vực cụ thể ở Úc lên tới 4 năm.  

THỊ THỰC 187 (Nhập cư chỉ định tại vùng thưa dân cư)

Thị thực 187 – Thị thực thường trú dành cho người lao động có tay nghề mong muốn làm việc tại các vùng thưa dân cư của Úc. Có thị thực diện tay nghề lao động Úc 187, bạn sẽ được thường trú vĩnh viễn tại Australia và trở thành công dân Australia.   

DỊCH VỤ GIỚI THIỆU VIỆC LÀM TẠI ÚC CỦA CÔNG TY DHLEE

  • Chúng tôi chuyên cung cấp dịch vụ liên kết lao động uy tín tại Úc và được đảm bảo bởi các công ty Nông nghiệp, Xây dựng, Kỹ thuật tại Úc. 
  •  Dịch vụ giúp gia hạn thị thực việc làm.
  • Cơ hội làm việc lương cao tại các công ty Nông Nghiệp, Xây dựng, Kỹ thuật tại Úc và có cơ hội định cư lâu dài tại Úc.  
  Đây là một Cơ hội để bạn trải nghiệm cuộc sống làm việc, định cư hay đầu tư tại Úc. Khởi đầu cho tương lai định cư lâu dài tại Úc cùng DHLEE. Hãy chuẩn bị sớm từ bây giờ!