Tổng Đài Tư Vấn: 798 655 0081     |     Email: moc.manteiveelhd@ehneil
Điện Thoại Liên Hệ: 8073 493 2920
bannerbanner
bannerbanner
bannerbanner

    Bản tin đại dịch Corona, Tin tức giáo dục

    Covid-19: Thông tin về việc tạm dừng/tạm hoãn chương trình học của Bộ Giáo Dục bang Nam Úc

    Phụ huynh học sinh có các lựa chọn sau đây để xin tạm dừng/tạm hoãn chương trình học tùy theo chương trình học, giảng dạy và theo yêu cầu kiểm tra đánh giá của chương trình học theo các cấp lớp hiện tại

    Đọc thêm