Tổng Đài Tư Vấn: 798 655 0081     |     Email: moc.manteiveelhd@ehneil
Điện Thoại Liên Hệ: 8073 493 2920
bannerbanner
bannerbanner
bannerbanner

    Dịch vụ hỗ trợ du học sinh, Tin tức giáo dục

    Chương trình Phổ Thông Trung Học Nam Úc 2021

    CHƯƠNG TRÌNH PHỔ THÔNG TRUNG HỌC NAM ÚC (CỦA BỘ GIÁO DỤC BANG) Chương trình Phổ Thông Trung Học Nam Úc của chúng tôi phù hợp cho các bạn học sinh từ 13 tuổi trở lên mong muốn được du học trong thời gian nhiều hơn một năm.  Chương trình học [...]
    Đọc thêm